Menu

Het toppunt van onze zaalvoetbalverzekering

...is voelen dat er een verzekeraar achter je staat, die doet wat moet. Bij sportbeoefening is de kans reëel dat je eens tegen een blessure aanloopt. Gelukkig hoef je je over de administratieve afhandeling van jouw sportongeval geen zorgen te maken, dankzij een verzekering op maat van zaalvoetbalclubs. Die geruststellende verzekeringspolis van Sporta/Ethias dekt je tegen:

 • Lichamelijke ongevallen
 • Hartfalen en beroertes
 • Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Rechtsbijstand

Wat maakt deze verzekeringspolis dan wel zo bijzonder? Vooreerst voldoet hij ruimschoots aan de overheidsnormen. Daarenboven krijg je er deze extra voordelen zomaar bovenop:

 • Geen franchise of kostenplafond. Dat wil zeggen dat je het RIZIV-tarief 100% terug krijgt.
 • Een ongevalsdossier kan drie jaar lopen. Standaard is dat slechts twee jaar.
 • Terugbetaling bij brilschade van een lichamelijk ongeval als er een hoofdletsel is.

De verzekering geldt voor alle clubactiviteiten die zijn opgenomen in de kalender van Hzvb vzw of die zijn doorgegeven aan de verantwoordelijke van de verzekeringen. Let wel op: de personen die op de licentielijsten vermeld zijn, zijn verzekerd dus een recreant lid niet. U kan dit lid wel laten verzekeren via Hzvb vzw. Alle exacte waarborgen en modaliteiten lees je best in de pdf-tabel hieronder. Een overzicht van de verzekerde bedragen kan je vinden in deze pdf.

 

Het toppunt van gerustheid

...is in afwachting van een spoedig herstel op beide oren slapen dat de ongevalsaangifte snel, correct en volledig pijnloos zal afgehandeld worden.  Wat moet je doen:

 1. Eerst vullen het slachtoffer en de behandelende geneesheer het aangifteformulier De clubbestuurder vervolledigt en stuurt het binnen de 8 dagen op naar: Sporta-federatie vzw, Boomgaardstraat 22 bus 50, 2600 Berchem.
 2. Sporta-federatie kijkt die aangifteformulieren na en stuurt ze wekelijks door naar Ethias. Het kan dus zijn dat het een week duurt eer het formulier van Sporta naar Ethias gaat. 
 3. Het slachtoffer ontvangt een schriftelijke bevestiging van Sporta met de mededeling dat het dossier is overgemaakt aan Ethias en dat er binnen afzienbare tijd een dossiernummer en -verantwoordelijke zal worden toegekend.
 4. Ethias stuurt daarna op haar beurt een ontvangstmelding naar het slachtoffer met toekenning van een dossiernummer en -verantwoordelijke, een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest. 
 5. Het slachtoffer gaat met de rekeningen van dokter, apotheker, kinesist, ziekenhuis... naar het ziekenfonds. Dat betaalt al een deel terug en maakt een verschilstaat op ('Kwijtschrift Geneeskundige Verstrekkingen').
 6. Vervolgens stuurt het slachtoffer de stavingsstukken en verschilstaten van het ziekenfonds naar Ethias (met vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer).
 7. Ethias betaalt de behandelingskosten rechtstreeks aan het slachtoffer terug.